(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید

مهاتما گاندی

پیروزی آن نیست که زمین نخوری ؛آنستکه بعد از هر زمین خوردنی برخیزی .

مارکوس گداویز

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم.بکوشیم نسبت به خودمان بهتر باشیم.

ضرب المثل آلمانی

همه کسانی که با تو میخندند دوستان تو نیستند.

چینگ

هرگز نمیتوانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم

حضرت محمد(ص)

اگر سه چیز در فرزند آدم نبود هیچ چیزی سر او را فرود نمی آورد؛بیماری،فقرومرگ.

شیلون

به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد

باربارا دی آنجلیس

به گونه ای از عشق و شور خود مراقبت و پاسداری کنید که گویی گرانبها ترین دارایی شماست.

لقمان حکیم

اگر سخن چون نقره است،خاموشی چون زر پر بهاست

پاسکال

مرد پرهیزکار،هرگز پارسایی خود را نمی سنجد.

شیللر

آنکه بیش از اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد.

ابوالعلا

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن.

شوپنهاور

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند،صداقت است.

خرید(ریال)

فروش(ریال)

****

سکه یک گرمی

۶,۰۱۰,۰۰۰

۶,۵۱۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶

۱۰,۸۱۰,۰۰۰

۱۱,۸۱۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶

۲۰,۵۱۰,۰۰۰

۲۱,۵۱۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی

۴۰,۵۰۰,۰۰۰

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶)

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶)

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶)

۹,۹۰۰,۰۰۰

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

خرید(ریال)

فروش(ریال)

دلار

۱۴۴,۰۴۰

۱۴۶,۰۴۰

یورو

۱۶۹,۷۴۰

۱۷۱,۷۴۰

لیر

۲۲,۱۱۰

۲۳,۱۱۰

درهم

۳۷,۱۷۰

۳۹,۱۷۰

خرید(ریال) فروش(ریال)

یک مثقال ١٧عیار

۱۷,۶۶۵,۰۰۰

۱۷,۹۶۵,۰۰۰

هر گرم آبشده

۴,۰۷۸,۰۰۰

۴,۱۴۷,۰۰۰

هر گرم تعویض

(۷۴۰)

۴,۰۹۲,۰۰۰

خرید هر گرم

١٨ عیار

۴,۰۲۴,۰۰۰

***

***

***

یک اونس طلا

۱۱۹۹/۷

بدون اجرت۲۴عیار

۵,۴۳۹,۰۰۰

قیمت طلای سکه

۴۰,۴۷۵,۰۰۰

مثقال/عیارجهانی

۱۸,۴۱۷,۰۰۰

مثقال/حواله دلار

۱۸,۲۵۷,۰۰۰