بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۲۸ بعد از ظهر

شرح

خریدازهمکار

فروش به همکار

****

سکه یک گرمی ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶ ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶ ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶ ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶) ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶) ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ ۷۸,۵۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶) ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰

 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید