بروز رسانی ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۵۱ بعد از ظهر

شرح

خریدبه ریال

فروش به ریال

****

سکه یک گرمی ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶ ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶ ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶ ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶) ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶) ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶) ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰

 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید