بروز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ساعت ۱۲:۲۵ بعد از ظهر

شرح

خریدازهمکارباکدیکتا

فروش به همکاربایکتا

****

سکه یک گرمی ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶ ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶) ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶) ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰

 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید