بروز رسانی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۵۰ بعد از ظهر

شرح

خریدبه ریال

فروش به ریال

****

سکه یک گرمی ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه۸۶ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه۸۶ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه امامی۸۶ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سکه امامی(زیر۸۶) ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه(زیر۸۶) ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه(زیر۸۶) ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید