بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ساعت ۹:۲۲ بعد از ظهر

شرح

خریدازهمکار

فروش به همکار

****

سکه یک گرمی ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۰۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶ ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷۹,۵۰۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶ ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶) ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶) ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶) ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰

 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید