بروز رسانی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ساعت ۳:۰۲ بعد از ظهر

شرح

خریدبه ریال

فروش به ریال

****

سکه یک گرمی ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶ ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶ ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶ ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶) ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰

 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید