بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۷ بعد از ظهر

شرح

خریدازهمکار

فروش به همکار

****

سکه یک گرمی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۳۰۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۵۰۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۵۰۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۵۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶) ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶) ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶) ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید