بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۵۹ بعد از ظهر

شرح

خریدازهمکار

فروش به همکار

****

سکه یک گرمی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۵۰۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶) ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید