بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ساعت ۲:۲۵ بعد از ظهر

شرح

خریدازهمکار

فروش به همکار

****

سکه یک گرمی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۸۱,۵۰۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶) ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸,۵۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶) ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰

 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید