بروز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۷ بعد از ظهر

شرح

خریدازهمکار

فروش به همکار

****

سکه یک گرمی ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۵۰۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶ ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶ ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶ ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶) ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶) ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰

 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید