بروز رسانی ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ساعت ۱۰:۲۴ بعد از ظهر

شرح

خریدازهمکار

فروش به همکار

****

سکه یک گرمی ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه۸۶ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه۸۶ ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی۸۶ ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

سکه امامی(زیر۸۶) ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه(زیر۸۶) ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه(زیر۸۶) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰

 

(حضرت علی علیه‌السلام)

 بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(همیلتون)

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

(چاردینی)

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

حکیم ارد بزرگ

با گذشت،شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .

سلیمان ع

کارتان را به خداوند بسپارید او افکارتان را شکل خواهد بخشید